Asam Archives | Bandera

Kandidatong Smartmatic

ALAM ng demonyo ang kapangyarihan ni Jesus. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Heb 2:5-12; Sal 8:2, 5-9; Mc 1:21-28) sa kapistahan ni Santa Ita, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Maraming spokesmen ang demonyo, at isa sa kanila ay nag-uutos na patayin at pagnakawan ang mga obispo. Wala namang sumusunod kay spokes. Kung susunod, madaragdagan […]

Mga ligalig ni Kris

SILA na naghahanap ay makatatagpo; kung may patnubay ng tala. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Is 60:1-6; Sal 72:1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:2-3, 5-6; Mt 2:1-12) sa dakilang kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Isa sa may pangunahing mga hinahanap ay si Kris, na inilulugmok sa labis na mga ligalig ng buhay. Hindi siya nagdasal sa […]

Alsa-riders heto na

HINDI sila kabilang. Kung kabilang sila, kasama sana natin sila. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (1 Jn 2:18-21; Sal 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18), sa kapistahan ni San Silvestre 1, ika-7 araw sa pagdiriwang ng Pasko. “No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see,” ayon sa Bohemian Rhapsody, awit ng […]

Bully sa Youth Year

SA dilim nag-uumpisa ang dagitab na liwanag at di kayang harangin ng karimlan. Ito ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Is 52:7-10; Sal 98:1-6; Heb 1:1-6; Jn 1:1-18) sa dakilang kapistahan ng Pagsilang ng Panginoon. *** Agad na kumalat ang paglatag ng dilim sa paghahanda ng Simbahang Katolika sa Year of the Youth, ang ikapito sa paghahanda […]

Kahit baog ka pa

IYAN ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Is 7:10-14; Sal 24:1-6; Lc 1:26-38) sa kapistahan ni Santo Domingo de Sa talinhaga, hindi baog sa tuwirang turan ang tukoy kundi ang imposibleng nagagawa sa nangangailangan (sina Zacarias at Elizabeth ay wala nang pag-asang magkaanak, pero niloob ito ng makapangyarihan kaya isilang si Juan Bautista). Nakaiinsulto na ang kahirapan […]

San Mateo, Bong, Leila

SA maraming pagkakataon, tayo’y nagiging mahina, lalo na sa pera. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Is 40:1-11; Sal 96:1-3, 10-13; Mt 18:12-14) sa Paggunita kay San Damaso 1, papa, Martes sa ikalawang linggo ng Adbiyento. Si San Mateo, alyas Levi, ay maniningil ng buwis at di kailanman sumablay sa kuwenta, kaya siya’y tinawag ni Jesus. […]

Maganto Sparrow killer

WALANG mamiminsala’t mananakit sa kapwa. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Is 11:1-10; Sal 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Lc 10:21-24) sa paggunita kay San Juan Damasco, pari’t pantas, Martes sa unang linggo ng Adbiyento. Tila malayo pang mangyari; tila malapit na rin. Walang makapagsasabi. Sa aklat ni propeta Isaias, ang alingawngaw ng panahon […]

Pasko? Amoy dayaan

MAG-ingat at baka madaya na naman. Huwag maniwala sa kanila. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Pag 14:1419; Sal 96 10-13; Lc 21:5-11) sa kapistahan ni San Valeriano, Martes sa ika-34 na linggo ng taon. Ang amoy ng Pasko ay naglalaho dahil sa mabahong singaw ng politika at Smartmagic, mas angkop bilang Smartswitik, ng Comelec, ang […]

‘Filipino’ mamamatay

MARAMING manlilinlang ang naglabasan. Iyang ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (2 Jn 4-9; Sal 119: 1-2, 10-11, 17-18; Lc 17:26-37) sa Paggunita kina Santa Margarita ng Escosia, reyna; at Santa Gertrudes, dalaga, Bi-yernes sa ika-32 linggo ng taon. Sunud-sunod ang panlilinlang. Sa pagtatanggol ng wika (Fi-lipino), sa isang pulong sa UP Hotel,may sumigaw […]

Biktima ng tambay

SA lalaki, maging simple, marangal, marunong. Sa babae, maging banal, hindi tsismosa o alipin ng alak, mabait, masunurin sa kanilang asawa. Sa kabataan, maging simple lang. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Tito 2:1-8, 11-14; Sal 37:3-4, 18, 23, 27, 29; Lc 17:7-10) sa kapistahan ni Santa Francisca Cabrini, dalaga. Pinili na lang […]

Oral sex sa PNPA

HUWAG padadala sa kayabangan. Ito ang mensahe ng Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Fil 2:1-4; Sal 131:1-3; Lc 14:12-14) sa Lunes sa ika-31 linggo ng taon. Marami na’ng napariwara at napahiya sa kayabangan. Sa smuggling sa Customs, ang mayayabang na sina Duterte at Aquino ay sinampal ng kahihiyan. Tila walang hiya na ang ating […]

What's trending