Asam Archives | Bandera

Hatol sa paring laman

WALANG kawala sa tukso, maging si Jesus, pero nanindigan Siya para sa Ama. Di nais ng doktrina na mapunta sa impiyerno ang paring nag-sex selfie, pero ito ang kanyang pinili sa kalayaang ibinigay ng Anak. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Dt 26:4-10; Sal 91:1-2, 10-14; Rom 10:8-13; Lc 4:1-13) sa unang Linggo ng Kuwaresma. Bagaman […]

Ka Freddie; Kris A.

ALISIN muna ang pagbabalatkayo. Mag-ingat sa pakitantao, lalo ang mga ginagawa. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Jl 2:12-18; Sal 51:3-6, 12-14, 17; 2 Cor 5:20, 6:20; Mc 6:1-6, 16-18) sa Miyerkules ng Abo. Maskarado ang mga kandidato. Sa panig ng gobyerno, nakangiti. Sa otsong kalaban, galit at naka-ismid. Sa Pagninilay sa Ebanghelyo, pinag-iingat tayo. Maingat […]

Pandudusta ng simbahan

TANGGAPIN ang anumang sasapit. Maging matiisin sa kadustaan sapagkat sa apoy sinusubok ang ginto at sa pugon ng paghamak ang mga kalugud-lugod. Mula sa Unang Pagbasa ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Sir 2:1-11; Sal 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40; Mc 9:30-37) sa Martes sa ikapitong linggo ng taon, kapistahan ni San Victor de Plancy. Di ko matanggap […]

Tutubi, bubuyog, paru-paro

PINAGSISISIHAN ang pagpapaluklok sa masasamang lider. Tulad ng paglipol sa 40 araw na baha, bilang kawangis ng banal, may paraan para alisin ang mga suwail sa gobyerno. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Gen 6:5-8, 7:1-5, 10; Sal 29:1-4, 9-10; Mc 8:14-21) sa Martes sa ika-6 na linggo ng taon. Malinaw na, kung […]

Pulpol na Comelec

ANG masama ay itinatago sa mabulaklak na mga salita. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Gen 1:1-20, 2:4; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13) sa kapistahan ni Santa Febronia, Martes ng ika-5 linggo ng taon. Mabulaklak ang mga salita ng Comelec na magiging malinis at maayos ang halalan sa Mayo. Lokohin ninyo lelang ninyo. Ang kasamaan ng Smartmatic […]

Maraming konsintidor(a)

HINDI kayo manghihina o masisiraan ng loob. Makikibaka kayo laban sa masama. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Heb 12:1-4; Sal 22:26-28, 30-32; Mc 5:21-43) sa paggunita kay Santa Agata, dalaga’t martir. Nakapanghihina para sa normal na tao, hanggang sa masiraan ng loob, ang pambobomba sa Katedral ng Birhen Carmelo sa Jolo at […]

Handang mamatay

ANG masasama ay nagkaisa sa paggawa ng masama para wasakin ang kabutihan. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Heb 9:15, 24-28; Sal 98:1-6; Mc 3:22-30) sa ika-3 linggo ng karaniwang panahon, sa paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari’t pantas Muling naghasik ng lagim ang kamatayan sa loob mismo ng Katedral ng Birhen Carmelo sa Jolo […]

Hamog. Ano si Kiko?

DAPAT buwagin ang mga batas na mapa-nganib sa tao. Ang batas ay para sa kabutihan ng tao. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Heb 6:10-20; Sal 111:1-5, 9-10; Mc 2:23-28) sa paggunita kay San Vicente, diyakono’t martir, sa Martes sa ikalawang linggo ng taon. Dalawang pangunahing batas ang dapat buwagin at/o baguhin dahil ito’y naging mapanganib […]

Kandidatong Smartmatic

ALAM ng demonyo ang kapangyarihan ni Jesus. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Heb 2:5-12; Sal 8:2, 5-9; Mc 1:21-28) sa kapistahan ni Santa Ita, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Maraming spokesmen ang demonyo, at isa sa kanila ay nag-uutos na patayin at pagnakawan ang mga obispo. Wala namang sumusunod kay spokes. Kung susunod, madaragdagan […]

Mga ligalig ni Kris

SILA na naghahanap ay makatatagpo; kung may patnubay ng tala. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Is 60:1-6; Sal 72:1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:2-3, 5-6; Mt 2:1-12) sa dakilang kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Isa sa may pangunahing mga hinahanap ay si Kris, na inilulugmok sa labis na mga ligalig ng buhay. Hindi siya nagdasal sa […]

Alsa-riders heto na

HINDI sila kabilang. Kung kabilang sila, kasama sana natin sila. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (1 Jn 2:18-21; Sal 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18), sa kapistahan ni San Silvestre 1, ika-7 araw sa pagdiriwang ng Pasko. “No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see,” ayon sa Bohemian Rhapsody, awit ng […]

What's trending