Asam Archives | Bandera

Resbak Bato, resbak!

PERO sumusunod sila sa kanya dahil kilala nila ang kanyang tinig. Di na sila sumunod sa nag-iwan sa kanila. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Gaw 11:1-18; Sal 42:2-3, 43:3-4; Jn 10:1-10) sa Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima, sa Lunes sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. *** Sa itinuring na demonyong lider, […]

Obispo nasungalngal

MAGSISI (Pedro) sa kamalian. Magpakatotoo tayo. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Gawa 5:27-32, 40-41; Sal 30:2, 4-6, 11-13; Pag 5:11-14; Jn 21:1-19) sa ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. *** Ang misyon ng simbahan ay base sa direksyon na inilatag ng Diyos. Iyan ang homilia ni Luis Antonio “Chito” Tagle sa kanyang Installation Mass sa […]

Pari vs obispo

SAN Jose Manggagawa, tagapagtanggol ng banal na simbahan, iligtas mo ang mga pari’t obispo. Iyan ang panalangin-paninilay sa Ebanghelyo (Gen 1:26, 2:3; Sal 90; Mt 13:54-58) sa paggunita kay San Jose Labrador, Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. *** Kumontra ang bikaryato (isa lamang sa anim) sa isang diocese sa Metro Manila sa […]

Lindol? Eleksyon na!

KASINUNGALINGAN ang kanilang sinasabi, mapanlinlang na labi at balik-harap na puso silang nagsasalita. Putulin nawa ng Panginoon lahat ng labing mapanlinlang, lahat ng dilang mapagmayabang. Salmo 12:3-4, bahagi ng 14 na pagbasa’t mga Salmo noong Sabado Santo, sa magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. *** Sa Luz, Vis at Min na lindol (6.1, 6.5), marami […]

Talo sina Go’t Bato?

NAGHUHUKOM ang mga politiko ayon sa haka-haka’t maling kaalaman. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Dn 13:1-9, 15-17, 19-30; Sal 23:1-6; Jn 8:12-20) sa Lunes sa ikalimang linggo ng kuwaresma, sa kapistahan ni San Walter de Pontoise. *** Nahusgahan na nina Gordon, JV at Duterte ang mga riders kaya kailangan silang magdusa sa mataas na multa […]

Lason-isip ng simbahan

HUWAG Mo kaming pabayaan dahil nahaharap kami sa pag-aalipusta. Akayin kami sa katotohanan at turuan Mo kami. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Dn 3:25, 43-43; Sal 25:4-9; Mt 18:21-35) sa Martes sa ikatlong linggo ng Kuwaresma, sa kapistahan ni Santa Margarita Clitherow. *** Sa Salmo 25, sumapit na ang panahon ng pagtawag sa Diyos (lahat […]

Hatol sa madreng laman

HANGGANG ngayon ay ipinahihiya tayo. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Dn 9:4-10; Sal 79:8-9, 11, 13; Lc 6:36-38) sa kapistahan ni San Cirilo (315-386) ng Jerusalem, obispo’t doctor ng simbahan, ang nagligtas sa banal na lunsod sa kuko ng “severe moral decay.” *** Noong Biyernes, ang ulo ng kolum na ito ay […]

Hatol sa paring laman

WALANG kawala sa tukso, maging si Jesus, pero nanindigan Siya para sa Ama. Di nais ng doktrina na mapunta sa impiyerno ang paring nag-sex selfie, pero ito ang kanyang pinili sa kalayaang ibinigay ng Anak. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Dt 26:4-10; Sal 91:1-2, 10-14; Rom 10:8-13; Lc 4:1-13) sa unang Linggo ng Kuwaresma. Bagaman […]

Ka Freddie; Kris A.

ALISIN muna ang pagbabalatkayo. Mag-ingat sa pakitantao, lalo ang mga ginagawa. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Jl 2:12-18; Sal 51:3-6, 12-14, 17; 2 Cor 5:20, 6:20; Mc 6:1-6, 16-18) sa Miyerkules ng Abo. Maskarado ang mga kandidato. Sa panig ng gobyerno, nakangiti. Sa otsong kalaban, galit at naka-ismid. Sa Pagninilay sa Ebanghelyo, pinag-iingat tayo. Maingat […]

Pandudusta ng simbahan

TANGGAPIN ang anumang sasapit. Maging matiisin sa kadustaan sapagkat sa apoy sinusubok ang ginto at sa pugon ng paghamak ang mga kalugud-lugod. Mula sa Unang Pagbasa ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Sir 2:1-11; Sal 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40; Mc 9:30-37) sa Martes sa ikapitong linggo ng taon, kapistahan ni San Victor de Plancy. Di ko matanggap […]

Tutubi, bubuyog, paru-paro

PINAGSISISIHAN ang pagpapaluklok sa masasamang lider. Tulad ng paglipol sa 40 araw na baha, bilang kawangis ng banal, may paraan para alisin ang mga suwail sa gobyerno. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Gen 6:5-8, 7:1-5, 10; Sal 29:1-4, 9-10; Mc 8:14-21) sa Martes sa ika-6 na linggo ng taon. Malinaw na, kung […]

What's trending