Quantcast
Home » byline You are browsing byline “Lito Bautista” - Asam

72-anyos, birhen pa?

NAKAAMBA ang poot ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga naniniil sa katotohanan. Nangatwiran pa silang parang mga tanga at pinagdimlan ang bulag nilang kalooban. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Rom 1:16-25; Slm 19:2-3, 4-5; Lc 11:37-41) sa paggunita kay San Antioquia. Mali ang paratang ni Digong na manhid ang […]

Posted in Columns | Read More »

Don Pepe, Alfie EJK?

TINALIKURAN ng Diyos ang nag-aapoy Niyang galit nang magsuot ng sako ang hari at naupo sa abo. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Jon 3:1-10; Slm 130:1b-2, 3-4ab, 7-8; Lc 10:38-42) sa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Ang nagpapakumbaba na lamang, nakalulungkot, ay ang mga taga-Aliaga, Nueva Ecija, na kahit minsan sa isang […]

Posted in Columns | Read More »

Frat sa husgado

MALI ba ang aking paninindigan? Hindi ba sa iyo ang mali? Ang matuwid na tumalikod ay mamamatay sa kasalanan. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Ez 18:25-28; Slm 25:4-5, 6-7, 8-9; Fil 2:1-11) sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Nakita ang galaw ng demonyo sa UST sa pagkamatay ni Atio. Pero, matagal […]

Posted in Columns | Read More »

Bayani ang pulis

KUNG may nagtuturo ng iba na di ayon sa mabuti, mangmang at mayabang ang taong ito. Ang kanyang turo ay nagbubunga ng baluktot na pag-iisip. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (1 Tim 6:2k-12; Slm 49:6-7, 8-10, 17-18, 19-20; Lc 8:1-3) sa ika-24 na linggo ng karaniwang panahon. Bukod sa pagpatay, isa pang […]

Posted in Columns | Read More »

Demonyo sa UST?

ALTHOUGH Satan’s action may cause grave injuries… it is permitted by divine providence. It is a great mystery that providence should permit diabolical activity, but “we know that in everything God works for good with those who love him.” Catechism of the Catholic Church 395, Rom 8:28 Nakapanlulumong may estudyante sa UST (Catholic at Pontifical […]

Posted in Columns | Read More »

ISIS, magbabagong-anyo

KAPAG binigyang-babala ang tampalasan upang magbago at hindi siya nakinig, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, at maliligtas ka. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Ez 33:7-9; Rom 13:8-10; Slm 95:1-2, 6-7, 8-9; Mt 18:15-20) sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Malinaw sa Pagninilay na ang Diyos man ay nagagalit din, nagbabanta ng […]

Posted in Columns | Read More »

Haaay, Calocohan

DI tayo kakampi ng gabi at kadiliman. Huwag tayong matulog, manatiling gising at hulas. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (1 Tes 5:1-6, 9-11; Slm 27:1, 4, 13-14; Lc 4:31-37) sa paggunita kay Santa Madre Teresa ng Kolkata. Nagising ang taumbayan sa pagkakatulog sa alingawngaw ng mga putok ng baril sa pagpatay kay […]

Posted in Columns | Read More »

Huminto si Herodes

HINDI ka nila malulupig, pagkat sasaiyo Ako para iligtas ka. May kamalian at kahiya-hiya ang pagkilos. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa at Ebanghelyo (Jer 1:17-19; Slm 70:1-2, 3-4a, 15ab, 17; Mc 6:17-29) sa pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag. Ang pagpatay lang pala kay Kian ang makapagpapahinto, kahit saglit, sa EJK, na kahina-hinalang nanalasa […]

Posted in Columns | Read More »

Karmadigong, heto na?

BAKIT nangyayari ang lahat ng ito sa amin? Nasaan ang kababalaghang isinasalaysay sa amin? Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Hkm 6:11-24a; Slm 85:9, 11-12, 13-14; Mt 19:23-30) sa pagkareyna ng Mahal na Birhen Maria. May pakay sa pagpatay sa binatilyo, pero, kailanman, di ito nais ng Diyos. Maaaring binawi ang kanyang hiram […]

Posted in Columns | Read More »

Palitan ng asawa

HUWAG nang maging matigas ang ulo. Wala Siyang kinikilingan at hindi Siya tumatanggap ng suhol. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Dt 10:12-22; Slm 147:12-13, 14-15, 19-20; Mt 17:22-27) sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Mas mabuting magmasid na lamang sa kasong Bautista vs Bautista. Hindi interesado ang mahihirap sa tsismis, mas […]

Posted in Columns | Read More »

Disiplinadong demonyo

MADALAS, ang demonyo ang nananaig, gumaganti. Iyan ang Pagninilay sa Ebanghelyo (Blg 13:1-2, 25, 14:1; Slm 106; Mt 15:21-28) sa paggunita kay Santa Teresa Benedicta ng Krus, dalaga at martir. Sa hangad ni Duterte na makaahon sa lusak ang Customs, pinili niya ang mga sundalo, na sa kanyang maling akala ay disiplinado at di gagawa, […]

Posted in Columns | Read More »TODAY'S ISSUE OF BANDERA

Advertisement